Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ

Με  απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς  Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους και πόρους του Ταμείου Συνοχής, το έργο με τίτλο: «Μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (Εργοστάσιο κομποστοποίησης) και χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν. Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 13.877.374,66 €, στα πλαίσια της εκχώρησης προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» για υλοποίηση δράσεων διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και εφαρμογής του «Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων» (ΠεΣΔΑ).

Το  έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (εργοστάσιο κομποστοποίησης) δυναμικότητας 6.250 τόνων/έτος προδιαλεγμένων οργανικών και πράσινων αποβλήτων και χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων Ν. Φωκίδας, ετήσιας δυναμικότητας 362.487 κ.μ. (Α’ Φάση – 13 έτη) μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Επίσης, το έργο περιλαμβάνει την βελτίωση της υφιστάμενης χωμάτινης οδού πρόσβασης μήκους 1,325 χλμ. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί προμήθεια κινητού και σταθερού εξοπλισμού για την λειτουργία των εγκαταστάσεων. Τέλος, στο έργο περιλαμβάνεται η εκπόνηση των μελετών ωρίμανσης της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ καθώς επίσης και η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα συνδράμει τον φορέα υλοποίησης του έργου κατά τη διάρκεια κατασκευής και  δοκιμαστικής λειτουργίας των έργων.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Κλέαρχος Περγαντάς  επισήμανε: «Εξασφαλίζουμε τη χρηματοδότηση  για την υλοποίηση μιας σημαντικότατης παρέμβασης στον τομέα της ολοκληρωμένης  διαχείρισης των αστικών στερεών  αποβλήτων στο Δήμο Δελφών  Παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας ότι θα χρηματοδοτήσουμε τα αναγκαία ώριμα έργα, προκειμένου να εφαρμοστεί ο Περιφερειακός Σχεδιασμός και να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε δράσεις διαχείρισης απορριμμάτων. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί συνέχεια των ενεργειών μας με στόχο την επίλυση του προβλήματος των σκουπιδιών, την συνολική προστασία του περιβάλλοντος και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας».

Ενώ κλείνοντας, τόνισε: «Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε  με υψηλούς ρυθμούς και βασική μας επιδίωξη αποτελεί η αξιοποίηση και του τελευταίου ευρώ, από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ,  ώστε να επιτύχουμε την ολοκληρωτική αναβάθμιση της  Στερεάς Ελλάδας σε όλους ανεξαιρέτως  τους τομείς».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...