Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012

Δημόσια διαβούλευση του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας

Deutsch: Lage der Region XY (siehe Dateiname) ...
Image via Wikipedia

Με την υπ. αριθμ. 205/2011 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εγκρίθηκε το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού 2012-2014 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το οποίο έχει ήδη αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση.

Ολόκληρο το σχέδιο, που αποτελεί την πρώτη ενότητα  του Επιχειρησιακού Προγράμματος βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας στη διεύθυνση : http://portal.stereahellas.gr


Τις παρατηρήσεις, τις  προτάσεις και τις απόψεις  τους αναφορικά με το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού 2012-2014 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μπορούν να καταθέσουν οι θεσμικοί, παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς, καθώς και οι πολίτες και φορείς πολιτών, μέχρι την Δευτέρα 16/1/2012 στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Υψηλάντη 1, 35100 Λαμία, Fax : 2231351224 & e-mail : d.rapti@pste.gov.gr. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις : Α. Αντωνόπουλος, τηλ. 2261351225).
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...