Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

Συνεδρίαση με 26 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Θηβαίων

Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 18 Ιουλίου, στις 7:30 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλιού Δημαρχείου ( οδός Πινδάρου και Οιδίποδος).
Αναλυτικά τα θέματα, που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω:
1. Συγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.).
2. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013» και ορισμός εκπροσώπωντου Δήμου.
3. Έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου στο «Δίκτυο Πόλεωνμε Λίμνες», έγκριση του καταστατικού της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικούχαρακτήρα με την επωνυμία «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» και ορισμός εκπροσώπου τουΔήμου  Θηβαίων σ’ αυτήν.
4. Ορισμός διαπαραταξιακής επιτροπής για την ανάδειξη τωναρχαιολογικών χώρων του Δήμου Θηβαίων και ορισμός συντονιστικού οργάνουμεταξύ  της αρχαιολογικής υπηρεσίας καισυλλόγων  που προσφέρονται για τησυντήρηση και τον καθαρισμό αρχαιολογικών χώρων.
5. Λήψη απόφασης για την καθιέρωση εξαιρέσεων από τηνεφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και του συνεχούς ωραρίου της  Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης τουΔήμου Θηβαίων και του Αυτοτελούς Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας.
6. Συζήτηση καιλήψη απόφασης για Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη διασταύρωση των οδών : α) Σπηλιώτη & Μεταμορφώσεως και β) Βουρδουμπά & Πελοπίδου στη Θήβα(σχετ. η υπ’αριθ. 67/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
7. Έκφραση γνώμης σχετικά με τη δημοσιοποίηση ΜΠΕ υπόγειουαγωγού σύνδεσης Φ/Β σταθμού της εταιρείας «ΑΛΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» με υποσταθμό τηςΔΕΗ στη Θήβα (σχετ. η υπ’ αριθ. 73/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
8. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε αγροτεμάχιο πουβρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης στη θέση «Γκράβεζα» της Τ.Κ. Λεύκτρων Δ.Θηβαίων,μετά από αίτηση της ιδιοκτήτριας αυτού κ. Δουμάνη Ελένης (σχετ. η υπ’ αριθ. 72/2012 απόφαση της ΕπιτροπήςΠοιότητας Ζωής).
9. Έγκριση υψομετρικής μελέτης της εγκεκριμένης ανώνυμηςοδού μεταξύ των Ο.Τ. 6 και Ο.Τ. 7 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεωςτου Τ.Δ Καπαρελλίου του Δήμου Θηβαίων.
10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου :«Βελτίωση – αναβάθμιση του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Θήβας».
11. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου"Κατασκευή Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Αγ. Βασιλείου (Χαυγοσι)»  Δήμου Πλαταιών.
12. Έγκριση της πρακτικής άσκησης της σπουδάστριας ΤΕΙ κ.Καραστεργίου Κων/νας στο Δήμο Θηβαίων.
13. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών απόΤέλη Ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Πλαταιών του Δ.Θηβαίων.
14. Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2012 απόφασης του Δ.Σ. τηςΔημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.) η οποία αφορά τηνέγκριση Ισολογισμού της 31/12/2011, Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1-31/12/2011 καιΈκθεσης Πεπραγμένων έτους 2011.
15. Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2011 απόφασης του ΝΠΔΔ με τηνεπωνυμία : « 2η Σχολική Επιτροπή (1ο Δημοτικό ΣχολείοΘήβας), η οποία αφορά την έγκριση απολογισμού της από 1/1/2011 έως 4/7/2011.
16. Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2011 απόφασης του ΝΠΔΔ με τηνεπωνυμία : « 4η Σχολική Επιτροπή (3ο Δημοτικό  – 3ο Νηπιαγωγείο Θήβας), η οποίααφορά την έγκριση απολογισμού της από 1/1/2011 έως 30/6/2011.
17. Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2011 απόφασης του ΝΠΔΔ με τηνεπωνυμία : «9η Σχολική Επιτροπή (Ειδικό Δημοτικό Σχολείο –Νηπιαγωγείο & 8ο Νηπιαγωγείο Θήβας), η οποία αφορά την έγκρισηαπολογισμού της από 1/1/2011 έως 30/6/2011.
18. Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2011 απόφασης του ΝΠΔΔ με τηνεπωνυμία : « 10η Σχολική Επιτροπή (7ο Δημοτικό &  8ο Δημοτικό Σχολείο Θήβας), ηοποία αφορά την έγκριση απολογισμού της από 1/1/2011 έως 6/7/2011.
19. Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2011 απόφασης του ΝΠΔΔ με τηνεπωνυμία : « 11η Σχολική Επιτροπή (6ο και 9οΝηπιαγωγείο Θήβας), η οποία αφορά την έγκριση απολογισμού της από 1/1/2011 έως30/6/2011.
20. Έγκριση της υπ’ αριθ. 8/2011 απόφασης του ΝΠΔΔ με τηνεπωνυμία : « 12η Σχολική Επιτροπή (6ο Δημοτικό & 7ο  Νηπιαγωγείο Θήβας), η οποία αφορά την έγκρισηαπολογισμού της από 1/1/2011 έως 11/7/2011.
21. Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2011 απόφασης του ΝΠΔΔ με τηνεπωνυμία : « 1ο Δημοτικό Σχολείο Βαγίων Δ.Θηβαίων», η οποία αφοράτην έγκριση απολογισμού της από 1/1/2011 έως 30/6/2011.
22. Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2011 απόφασης του ΝΠΔΔ με τηνεπωνυμία : «2ο Δημοτικό Σχολείο Βαγίων Δ.Θηβαίων»,  η οποία αφορά την έγκριση απολογισμού της από1/1/2011 έως 30/6/2011.
23. Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2011 απόφασης του ΝΠΔΔ με τηνεπωνυμία : «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Ξηρονομής Δ.Θηβαίων», η οποίααφορά την έγκριση απολογισμού της από 1/1/2011 έως 30/6/2011.
24. Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2011 απόφασης του ΝΠΔΔ με τηνεπωνυμία : «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού & Νηπιαγωγείου Πλαταιών», η οποίααφορά την έγκριση απολογισμού της από 1/1/2011 έως 30/6/2011.
25. Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2011 απόφασης του ΝΠΔΔ με τηνεπωνυμία : «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού – Νηπιαγωγείου Λεύκτρων Δ.Θηβαίων»  η οποία αφορά την έγκριση απολογισμού της από1/1/2011 έως 30/6/2011.
26. Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2011 απόφασης του ΝΠΔΔ με τηνεπωνυμία : «Σχολική Επιτροπή του Δημοτικού & Νηπιαγωγείου Ελεώνα τουΔ.Θηβαίων», η οποία αφορά την έγκριση απολογισμού της από 1/1/2011 έως30/6/2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...