Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012

Ξεκίνησαν οι εγγραφές μαθητών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Θηβαίων

Η οικονομική κρίση που μαστίζει την πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει εκατοντάδες συμπολίτες μας στην ανεργία και την ανέχεια. 
Το υψηλό οικονομικό κόστος που καταβάλλεται ετησίως από τους γονείς για την παιδεία κάνει επιτακτική την ανάγκη λειτουργίας Κοινωνικού Φροντιστηρίου.


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων αποφάσισε ομόφωνα τη λειτουργία «Δημοτικού Κοινωνικού Φροντιστηρίου», που έχει ως στόχο τη δωρεάν παροχή εκπαιδευτικής αρωγής σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οικογένειες των οποίων, λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα σχετικά έξοδα.

Απώτερος στόχος της δράσης είναι να καταστεί εφικτή με αξιοπρεπείς όρους η ισότητα στην πρόοδο και την παρεχόμενη παιδεία.

Η εκπαιδευτική αρωγή θα παρέχεται εθελοντικά σε εβδομαδιαία βάση από εκπαιδευτικούς που έχουν δηλώσει συμμετοχή στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου θα παρέχονται δωρεάν μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών. Τα μαθήματα που θα διδάσκονται στο Κοινωνικό Φροντιστήριο σύμφωνα με το υπάρχον εκπαιδευτικό δυναμικό είναι:

α. Για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση : Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Λογοτεχνία, Αρχαία, Λατινικά, Πληροφορική, Γραμμικό Σχέδιο, Αγγλικά και Γαλλικά

β. Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση : Μαθηματικά και Γλώσσα

Στο Κοινωνικό Φροντιστήριο δικαιούχοι είναι οι μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θηβαίων.

Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Κοινωνικό Φροντιστήριο ανά κατηγορία είναι το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων με τον δικαιούχο, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 12.000 € προσαυξημένο κατά 10% για κάθε παιδί, ενώ θα συνυπολογίζονται επιπλέον, η οικογενειακή κατάσταση (δάνεια, σπουδές άλλων παιδιών της οικογένειας , ενοίκια), τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία και προβλήματα υγείας.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται στο Γραφείο Τύπου του Δήμου Θηβαίων έως τις 12 Οκτωβρίου 2012 (10:00- 12:00). Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2262350607 (κα. Βενιζέλου Ευγενία) και 6978339044 (κ. Χαρέμης Κων/νος).

Κατά την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής στο Κοινωνικό Φροντιστήριο θα πρέπει να υποβληθούν συνημμένα τα εξής δικαιολογητικά.

1. Φωτοτυπία της αστ. ταυτότητας ή διαβατηρίου (με άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς κατοίκους)

2. Βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο που φοιτά ο μαθητής.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού και Ε9, θεωρημένα ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση.

6. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου απορίας προνοίας ή Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...