Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013

Περγαντάς: Να αντιμετωπίσουμε μαζί με την Ευρώπη τις προκλήσεις του 21ου αιώναΜε ευρεία συμμετοχή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου στη Λαμία το 2ο Περιφερειακό Φόρουμ που διοργανώθηκε με την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με τη συμμετοχή των ομιλητών Ευρωβουλευτών κ.κ. Χρυσόγελου και Σκυλακάκη, καθώς και του στελέχους της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Περουλάκη και την παρουσία εκπροσώπων θεσμικών, παραγωγικών, κοινωνικών και συλλογικών φορέων, καθώς και άλλων προσκεκλημένων, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν ενδιαφέροντα και επίκαιρα θέματα για τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της οικονομικής κρίσης και πολιτικές για την Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των φορέων και των πολιτών και η ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με στρατηγικές και προτάσεις αντιμετώπισης της κρίσης, καθώς και η διεξαγωγή ενημερωτικού σεμιναρίου για τα τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ, σε σχέση με τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της ΕΕ και την κάλυψη της ευρωπαϊκής επικαιρότητας.

Ανάμεσα στους κεντρικούς ομιλητές του Συνεδρίου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς, ο οποίος στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στις στρατηγικές επιλογές – κατευθυντήριες δράσεις της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης και την τόνωση της οικονομίας, καθώς και στην αναγκαιότητα εθνικών και ευρωπαϊκών παρεμβάσεων για τη διαμόρφωση αναπτυξιακών προοπτικών.

Ο κ. Περγαντάς αναφέρθηκε στο πεδίο ενεργειών της Περιφέρειας, με στόχο την αξιοποίηση όλων των  διαθέσιμων κονδυλίων, την αναθέρμανση της τοπικής οικονομίας και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την σταδιακή αντιστροφή της ύφεσης στη Στερεά Ελλάδα. Συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης τόνισε :

Την επιτυχή υλοποίηση του Περιφερειακού Προγράμματος ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013, το οποίο έχει ενεργοποιηθεί πλήρως, και για δεύτερη συνεχή χρονιά η Στερεά Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της απορροφητικότητας με μακράν καλύτερες επιδόσεις από τις υπόλοιπες Περιφέρειες και τα Τομεακά Προγράμματα.

Στις συνεχείς παρεμβάσεις, οι οποίες απέδωσαν την εξασφάλιση ομαλής ροής χρηματοδότησης σε προγράμματα εθνικών πόρων (π.χ. ΣΑΕΠ 766, Πίνδος), προκειμένου να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν έργα χρήσιμα και αναγκαία για τη Στερεά Ελλάδα.

Στην υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης που υλοποιούνται από δομές της Περιφέρειας (ΚΕΚ, Αναπτυξιακές), με προγράμματα κατάρτισης και τοπικές δράσεις απασχόλησης, καθώς και στην εξασφάλιση πόρων 4,2 εκ. € για την υλοποίηση από την Περιφέρεια των Τοπικών Σχεδίων Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ), που βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης.

Στην αξιοποίηση των τοπικών πρωτοβουλιών LEADER, μέσω των Αναπτυξιακών Εταιρειών της Περιφέρειας, με την υλοποίηση προγραμμάτων ύψους 30 εκ. € στην Εύβοια, στη Φθιώτιδα και στη Φωκίδα.

Στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με τη διαχείριση και επιτυχή υλοποίηση προγραμμάτων των Επενδυτικών Νόμων, από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, με επίκαιρη αναφορά στην έναρξη του προγράμματος ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρόκειται για διάθεση δημόσιων κονδυλίων ύψους 18 εκ. €, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Στερεά Ελλάδα στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού και εμπορίου-υπηρεσιών.

Στην ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας ανάμεσα στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Jiangxi της Κίνας, με στόχο την αξιοποίησή της από τον επιχειρηματικό κόσμο για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας της Στερεάς Ελλάδας.

Στο σχεδιασμό του προγράμματος της περιόδου 2014-2020, έτσι ώστε να συμβάλει στην επανεκκίνηση της οικονομίας και διαμόρφωση νέων όρων στην κοινωνικο-οικονομική ζωή του τόπου.

Σε δεύτερο  επίπεδο ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς επεσήμανε βασικά ζητήματα εθνικών και ευρωπαϊκών παρεμβάσεων  προκειμένου να διαμορφωθεί ευνοϊκότερο κλίμα αναπτυξιακών προοπτικών στη χώρα και στην Περιφέρεια. Χαρακτηριστικά, είπε :

 «Με αφορμή το σχεδιασμό της Ε΄προγραμματικής περιόδου και του πρωταγωνιστικού ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν οι αιρετές περιφέρειες, αναδεικνύεται η ανάγκη αναθεώρησης της σχέσης : περιφέρειας και κράτους. Ακόμα περισσότερο χρειάζεται μια αποσαφήνιση των ρόλων και αναδιανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – κρατών / μελών και Περιφερειών. Στον 21ο αιώνα υπάρχουν τέτοιες προκλήσεις που τα κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν από μόνα τους (παγκόσμιες εμπορικές σχέσεις, κλιματική αλλαγή, μεταναστευτικά ζητήματα).

Απ΄την άλλη υπάρχουν θέματα, όπως π.χ. της πρωτογενούς  οικονομίας, που οι Περιφέρειες πρέπει να έχουν κεντρικό ρόλο. Κι εδώ βεβαίως μιλάμε για την κακή πρακτική της εφαρμογής του προγράμματος «Μπαλτατζής» ως διακριτό από το ΕΣΠΑ πρόγραμμα, εξ΄ολοκλήρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι σαφές ότι χρειάζεται μια ουσιαστική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων, που θα καταστήσουν την περιφέρεια πραγματικό υποκινητή της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Μια επιπλέον αναγκαιότητα η ανάδειξη νέας ισορροπίας ανάμεσα  στον συνδυασμό μεταξύ δημοσιονομικής πειθαρχίας και εμβάθυνσης της ευρωζώνης. Ανάδειξη πραγματικών και ουσιαστικών  πολιτικών και εργαλείων για επενδύσεις ανάπτυξης και αντιμετώπιση της ανεργίας. Η καταπολέμηση της ανεργίας είναι ουσιαστική παράμετρος αποκατάστασης της κοινωνικής συνοχής και παράγοντας σταθεροποίησης της δημοκρατίας.

Παράλληλα θα πρέπει να συγκλίνουν οι αποφάσεις των οργάνων της ΕΕ (π.χ. ύψος προϋπολογισμού 2014-2020, ενθάρρυνση πολιτικών στήριξης της ανάπτυξης και της παραγωγής) και να τονωθεί ο κοινός βηματισμός μεταξύ των κρατών – μελών και της ενωμένης Ευρώπης.

Ακόμα, σήμερα, το κρίσιμο θέμα είναι να επικεντρώσουμε πρώτα απ΄όλα, στην προώθηση και ολοκλήρωση βασικών κεντρικών μεταρρυθμίσεων που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρουμε : τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την ολοκλήρωση και εφαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Κι αυτό είναι ευθύνη και υποχρέωση της πολιτείας για να αναδείξουμε το επιχειρηματικό δυναμικό του τόπου μας σε παράγοντα επανεκκίνησης της οικονομίας.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...