Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014

Η Κωπαΐδα μπορεί και πρέπει να γίνει και πάλι η “μάνα γη”

Του ΚΩΣΤΑ ΧΑΪΝΑ 

Υποψήφιου Περιφερειάρχη 

με τους "Ενεργούς Πολίτες"

Με αφορμή τη συζήτηση στη βουλή τις επόμενες μέρες για το κλείσιμο του Οργανισμού Κωπαΐδας, καταθέτουμε τις παρακάτω σκέψεις :


Η Κωπαΐδα αποτελεί ένα ζωντανό οικοσύστημα περίπου 300.000 στρεμμάτων, όπου απασχολούνται περίπου 13.000 αγρότες. Η Κωπαΐδα αποτελούσε το σημείο αναφοράς από την αρχέγονη εποχή για όλη την Βοιωτική γη και γύρω της αναπτύχθηκαν πολλοί πολιτισμοί. Από τους Μινύες τους αρχαίους κατοίκους του Ορχομενού έως και τους σημερινούς κατοίκους της ευρύτερης περιοχής από την Αταλάντη, τον Ορχομενό και τον Αλίαρτο, όλοι προσπάθησαν να εκμεταλλευθούν αυτή τη πλούσια γη αποξηραίνοντας την λίμνη που για αιώνες είχε δημιουργηθεί στην περιοχή από τα νερά των ποταμιών που την κατέκλυζαν και κυρίως του Βοιωτικού Κηφισού. Έτσι μετά την απελευθέρωση έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες του νεοσύστατου Κράτους να αποξηράνουν τη λίμνη με διεθνείς συνεργασίες γαλλικών και αγγλικών εταιριών, έργο που ολοκληρώθηκε το 1931. Το Ελληνικό Κράτος αναλαμβάνει την διαχείριση της, με την σύσταση του Οργανισμού Κωπαΐδας το 1953, ένα μεγάλο μέρος της μοιράζεται σε ακτήμονες και περίπου 200.000 στρέμματα γης αρχίζουν να καλλιεργούνται.

Σιτάρι, βαμβάκι, αραβόσιτος, καλαμπόκι, κηπευτικά κ.ά., είναι τα βασικά προϊόντα που παράγονται στην Κωπαΐδα. Παρότι γίνονται από τον Οργανισμό κάποια έργα, τα προβλήματα άρδευσης αλλά και πλημμυρών συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τους αγρότες της περιοχής. Μια αντίφαση που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί χρόνια τώρα. Νερό χρειάζονται αρκετές περιοχές για άρδευση και σε άλλες περιοχές το νερό περισσεύει πλημμυρίζοντας χιλιάδες στρέμματα καλλιεργούμενης γης. Δυστυχώς τα έργα έγγειων βελτιώσεων που γίνονται, δεν αντιμετωπίζουν με ριζικό και αποτελεσματικό τρόπο το πρόβλημα και τα χρόνια περνούν απαξιώνοντας ουσιαστικά αυτό το πολύτιμο Κωπαϊδικό πεδίο.

Ο σημερινός Οργανισμός Κωπαίδας, χωρίς να θέλουμε να μηδενίσουμε το όποιο έργο του, λειτουργεί διαχρονικά ως ένας άλλος γραφειοκρατικός κρατικός οργανισμός που βλέπει τα πράγματα περισσότερο ως φορέας διαχείρισης και διεκπεραίωσης κάποιων προβλημάτων, χωρίς όμως κάποιο όραμα και στόχους. Απουσιάζει ο αναπτυξιακός του χαρακτήρας και από την διοίκηση του δεν υπάρχει κανένας εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού. Αυτό το έλλειμμα αναπτυξιακής Στρατηγικής που χαρακτηρίζει τον Οργανισμό διαχρονικά, έχει ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί η περιοχή σε μια σχετική εγκατάλειψη.

Σήμερα μετά τέσσερα χρόνια συνεχούς ύφεσης, συνειδητοποιούμε όλοι ότι η Κωπαΐδα, μπορεί να αποτελέσει το φορέα μιας νέας αναγεννητικής προσπάθειας για την ευρύτερη περιοχή. Οι νέοι άνθρωποι θέλουν να μείνουν κοντά στη γη τους. Μορφωμένοι και πολύγλωσσοι σκέφτονται πολύ σοβαρά πλέον να ασχοληθούν με τον Κωπαϊδική γη και την αγροτική παραγωγή. Αλλά με άλλους όρους. Με επαγγελματισμό και με βιώσιμους όρους. Για να παράγουν ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα για την ντόπια αλλά και για τις ξένες αγορές. Όμως αυτό εκτός από βιώσιμο κλήρο θα χρειαστεί τις κατάλληλες υποδομές οργανωμένης και αποτελεσματικής υποστήριξης των καλλιεργειών του.

Αυτές τις ανάγκες έρχεται να καλύψει ο Οργανισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης Κωπαΐδας (Ο.Β.Α.Κ.), που προτείνουμε να δημιουργηθεί, από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Στερεάς Ελλάδας και με την συμμετοχή των Δήμων της περιοχής και εκπροσώπων των Αγροτικών Συλλόγων και Συνεταιρισμών, στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Ο Οργανισμός αυτός θα έχει τη μορφή αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας με μετόχους τους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού που θα συμμετέχουν στο κεφάλαιό της και θα λειτουργεί με τους κανόνες της αγοράς. Τα έσοδα της εταιρίας θα προέρχονται από τα τέλη που θα πληρώνουν οι παραγωγοί και οι τρίτοι για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρίας προς αυτούς. Οι δραστηριότητες της αναπτυξιακής εταιρίας εκτός από τα έργα υποδομών και εγγείων βελτιώσεων, μπορεί να είναι υποστηρικτικές, εκπαιδευτικές σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, διαμεσολαβητικές και άλλες που θα προβλέπονται από το καταστατικό του. Ειδικότερα ο νέος Οργανισμός θα πρέπει να φροντίσει και να αντιμετωπίσει προβλήματα που αφορούν, εκκρεμότητες του αναδασμού, τα αιτήματα των παραγωγών για άρδευση με κλειστά κυκλώματα αγωγών σε προβληματικές περιοχές ώστε να αποφεύγονται οι απώλειες, προβλήματα οργάνωσης του καλλιεργητικού πλάνου της περιοχής, ώστε να βοηθηθούν με τεχνογνωσία οι παραγωγοί και ιδιαίτερα οι νέοι, στις καλλιέργειες νέων προϊόντων με ποιοτικές προδιαγραφές και εξωστρέφεια, προβλήματα συγκέντρωσης, τυποποίησης, συσκευασίας, διακίνησης και εμπορίας με την δημιουργία Δημοπρατηρίου, ώστε και οι παραγωγοί να εξασφαλίζουν βιώσιμες τιμές αλλά και οι καταναλωτές να προμηθεύονται ποιοτικά προϊόντα με ανταγωνιστικές τιμές.

Ο σημερινός Οργανισμός να κλείσει αφού εκκαθαριστεί προηγούμενα, τακτοποιώντας και ρυθμίζοντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις του, και μεταβιβάζοντας την κινητή και ακίνητη περιουσία του στη νέα αναπτυξιακή εταιρία που θα δημιουργηθεί από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Στερεάς Ελλάδας, εκτός από τη γη που θα μείνει στο δημόσιο και η νέα εταιρία θα αναλάβει τη χρήση και τη νομή της. Το ανθρώπινο δυναμικό να μετακινηθεί στην νέα αναπτυξιακή εταιρία.

Η δημιουργία ενός αναπτυξιακού φορέα στην Κωπαΐδα όπως προτείνουμε, εκτιμούμε ότι θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στην περιοχή και θα αποτελέσει την ατμομηχανή μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Γιατί εκτός από τα οφέλη που θα προκύψουν για τους παραγωγούς από την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομών που θα πολλαπλασιάσουν την παραγωγικότητά τους, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μικρές και μεγάλες επενδύσεις μεταφοράς, αποθήκευσης, τυποποίησης και μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων της Κωπαίδας. Δηλαδή εκτιμούμε ότι μια τέτοια πολιτική θα έχει πολλαπλές συνέργειες και θα συντελέσει αποτελεσματικά και στην αντιμετώπιση του προβλήματος της απασχόλησης και ιδιαίτερα των νέων.


5-3-2014
Ενεργοί Πολίτες
Για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Στερεάς Ελλάδας
Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κώστας Χαϊνάς


Η εναλλακτική λύση για την Αυτοδιοίκηση της Περιφέρειας Στερεάς απέναντι στην συντηρητική επιλογή και στην πρόταση του αριστερού λαϊκισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...