Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012

ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ: Στη Βουλή το θέμα Παπαϊωάννου - S&B

Ο Παραιτηθείς Περ. Σύμβουλο κ. Παπαϊωάννου
Στη Βουλή έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ απόφαση της Περιφέρειας για την εταιρία “S&B Βιομηχανικά Ορυκτά ΑΕ” και τα έργα  στην Ιτέα τονίζοντας ότι "ο περ. σύμβουλος κ. Π. Παπαϊωάννου, που ψήφισε υπέρ, συνεργάζεται και έχει άμεσα οικονομικά συμφέροντα από τη λειτουργία της εταιρίας".


Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ  ζητά την ακύρωση απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής λόγω κωλύματος του άρθρου 172 του Ν. 3852/2010.


Η ερώτηση, που υπογράφεται από 16 βουλευτές, έχεις ως εξής:

"Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι ένα 9μελές όργανο που ασκεί όλες τις αρμοδιότητες για το περιβάλλον αντί του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (αρ. 164 του Ν. 3852/2010), σε μια περιφέρεια με τις μεγαλύτερες και περισσότερες βιομηχανίες της χώρας, εξορυκτικές επιχειρήσεις και ενεργειακές μονάδες.

Με την υπ’ αριθμ. 214/24.10.2011 απόφασή της, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, παρά τις εκφρασμένες νομικές και περιβαλλοντικές αντιρρήσεις των κοινωνικών και τοπικών φορέων, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας, εμπλουτισμού, αποθήκευσης και αποβάθρες φόρτωσης βωξίτη στην περιοχή Ιτέας από την εταιρία “S&B Βιομηχανικά Ορυκτά ΑΕ”, καθώς και των συνοδών αυτού έργων που βρίσκονται στο Δ.Δ. Ιτέας Δήμου Δελφών Ν Φωκίδας».

Της συνεδρίασης της Επιτροπής, είχε προηγηθεί κλειστή συνάντηση με πρωτοβουλία της Αντιπεριφερειάρχου Φωκίδας, 2 περιφερειακών συμβούλων, των κκ. Π. Παπαϊωάννου και Π. Μπεχλιβανίδη, καθώς και εκπροσώπων της εταιρίας, με σκοπό, την ενημέρωση των συμβούλων της παράταξής της για το υπό συζήτηση θέμα της έγκρισης ή μη της ΜΠΕ που είχε υποβάλλει η εταιρεία S&B για τις εγκαταστάσεις της στην Ιτέα Φωκίδας.

Η έγκριση εκ μέρους της Επιτροπής της ΜΠΕ του εν λόγω έργου, ώθησε 32 κατοίκους του Δήμου Δελφών Φωκίδας να αποστείλουν έγγραφη καταγγελία προς την Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στις 02.11.2011, ζητώντας της να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής, με το αιτιολογικό ότι ο περ. σύμβουλος κ. Π. Παπαϊωάννου, που ψήφισε υπέρ, συνεργάζεται και έχει άμεσα οικονομικά συμφέροντα από τη λειτουργία της εταιρίας, η συνέχιση της οποίας εξαρτάται από την έγκριση της Μελέτης.

Όπως ανέφεραν οι πολίτες στην έγγραφη καταγγελία τους, κατά τη συζήτηση έγκρισης της ΜΠΕ σχετικά με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. στον κόλπο Λαρνάκι της Ιτέας, ο συνεργάτης της εταιρείας και πρώην περιφερειακός σύμβουλος κ. Π. Παπαϊωάννου (παραιτήθηκε στις 4.10.2012), παρενέβη επανειλημμένα και έντονα, διαστρέβλωσε τις απόψεις –όπως αυτές είχαν διατυπωθεί στην κλειστή σύσκεψη- του περιφερειακού συμβούλου του Ν. Φωκίδας που δε συμμετέχει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, αμφισβητώντας παράλληλα φωτογραφίες που προσκόμισαν διαμαρτυρόμενοι κάτοικοι για την ιδιαίτερα σοβαρή και κρίσιμη για τους κατοίκους της Ιτέας, περιβαλλοντική ρύπανση και υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής εξαιτίας της λειτουργίας των εγκαταστάσεων της S&B.

Αποτέλεσμα της απροκάλυπτης στάσης του κ. Π. Παπαϊωάννου υπέρ της εταιρίας, της προηγηθείσας κλειστής ενημερωτικής συνάντησης με την εταιρία, καθώς και της στάσης της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής, που δε δέχθηκαν να εξετάσουν τα στοιχεία που κατέθεσαν οι κάτοικοι, ήταν η θετική γνωμοδότηση του οργάνου για μια ανοιχτή περιβαλλοντική πληγή που λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μέχρι και σήμερα.

Σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν. 3852/2010, «ο περιφερειακός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση και λήψη απόφασης του συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του, έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Απόφαση που λαμβάνεται κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη». Μάλιστα, στο ίδιο άρθρο προβλέπεται και η επιβολή πειθαρχικής ποινής σε σύμβουλο που πράττει ενάντια στα προβλεπόμενα.

Επειδή δημοτικές κινήσεις και οικολογικές/περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν καταθέσει ενστάσεις κατά της κατατεθείσας –κι εν τέλει εγκριθείσας- ΜΠΕ προς το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, ζητώντας την απόρριψή της ως «ελλιπούς, ανειλικρινούς, επιστημονικά αντιδεοντολογικής και κατά συνέπεια μη δυνάμενης να τεκμηριώσει επαρκώς τη διασφάλιση όρων πρόληψης και προστασίας του περιβάλλοντος όπως επίσης και της υγείας της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας».
Επειδή οι πολίτες, προ της συζήτησης του θέματος στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, είχαν καταθέσει υπόψη των μελών της σειρά εγγράφων που ενισχύουν την άποψη ότι η δραστηριοποίηση της εταιρίας “S&B Βιομηχανικά Ορυκτά ΑΕ” έχει προκαλέσει ήδη μεγάλη περιβαλλοντική ζημία στην ευρύτερη περιοχή της Ιτέας, έγγραφα όμως που δεν ελήφθησαν υπόψη παρά από τους μειοψηφούντες συμβούλους που καταψήφισαν την έγκριση της ΜΠΕ.
Επειδή μέχρι σήμερα η Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας δεν έχει ακυρώσει την υπ’ αριθμ. 214/24.10.2011 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, λόγω της συμμετοχής του περιφερειακού συμβούλου Π. Παπαϊωάννου, ούτε έχει επιβάλλει τις, προβλεπόμενες εκ του νόμου, κυρώσεις.
Επειδή οι πολίτες έχουν προσφύγει και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας (αρ. πρωτοκόλλου παραλαβής 323/2.4.2012), ζητώντας τη μεσολάβηση του Εισαγγελέα, προκειμένου να εφαρμοστεί η κείμενη νομοθεσία.
Επειδή σε σχετική ανακοίνωση-καταγγελία της περιφερειακής συμβούλου Στερεάς Ελλάδας Δ. Σπανούδη για διασύνδεση εξουσίας και οικονομικών ομίλων, με αφορμή την παραίτηση Π. Παπαϊωάννου, ο τελευταίος απέστειλε και δημοσιοποίησε εξώδικο, ζητώντας της να ανακαλέσει και απειλώντας την με δικαστική δίωξη.
Επειδή αποτέλεσμα της ατιμωρησίας είναι να θεωρείται δικαιωματικά ότι η άσκηση της εξουσίας δεν πρέπει να ελέγχεται, όπως επιβεβαιώνεται και από την γνωστοποίηση του εξώδικου προς την περιφερειακή σύμβουλο.

Για τους παραπάνω λόγους, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Όφειλε ή όχι η Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας να προβεί σε ακύρωση της υπ’ αριθμ. 214/24.10.2011 της απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας; Εφόσον όφειλε, για ποιο λόγο δεν το έχει πράξει έως σήμερα;
Ποια μέτρα θα λάβει ο κ. Υπουργός για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010 και, συνεπακόλουθα, την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής;
Με ποιον τρόπο σκοπεύει να προστατέψει τα δικαιώματα των πολιτών από την καταχρηστική άσκηση της εξουσίας αιρετών που διαπλέκονται με επιχειρηματικά συμφέροντα; "

Οι ερωτώντες βουλευτές : Ηρώ Διώτη , Βασίλης Κυριακάκης , Έφη Γεωργοπούλου , Στέφανος Σαμοΐλης , Σοφία Σακοράφα , Αφροδίτη Σταμπουλή , Κώστας Ζαχαριάς , Δημήτρης Στρατούλης ,Μαρία Κανελλοπούλου ,Γιώργος Πάντζας ,Ρένα Δούρου ,Χρήστος Καραγιαννίδης, Βασίλης Χατζηλάμπρου , Δημήτρης Κοδέλας , Μαρία Τριανταφύλλου και Αλέξης Μεϊκόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Το Αυτοδιοικητικό Κίνημα Στερεάς για την παραίτηση Παπαϊώννου

Η Σπανούδη "έφαγε" περιφερειακό σύμβουλο του Περγαντά

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...