Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012

Βοιωτία: σε δημοπράτηση το μεγάλο αρδευτικό έργο στην Λειβαδιά

Μία από τις πρώτες δημοπρατήσεις του 2013 θα γίνει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.  Πρόκειται για το έργο «Αρδευτικά έργα Λιβαδειάς Α` φάση ζώνες Β-Γ-Δ».  Το έργο θα δημοπρατηθεί στις 8 Ιανουαρίου ημέρα Τρίτη.

Το παρόν έργο αφορά στην κατασκευή αρδευτικών έργων με κλειστό σωληνωτό δίκτυο υπό πίεση, η οποία θα εξασφαλίζεται μέσω του αντλιοστασίου που έχει ήδη κατασκευαστεί.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 9.109.756,10 ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ). Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε 18 μήνες από την ημέρα ανάθεσης της. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕ 081/8 και συγχρηματοδοτείται από τη Ε.Ε. στα πλαίσια του Π.Α.Α. 2007-2013 από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:
α) την πλήρη κατασκευή του αρδευτικού δικτύου το οποίο αποτελείται από κλειστούς υπόγειους σωληνωτούς αγωγούς υπό πίεση που εξασφαλίζουν τη μεταφορά και διανομή του νερού στις αρδευτικές μονάδες στις Β΄, Γ’ και Δ’ ζώνες της περιοχής, συνολικής έκτασης περίπου 8750 στρεμμάτων

β) την κατασκευή κλειστού αγωγού μεταφοράς νερού υπό πίεση με βαρύτητα από τις τρεις υφιστάμενες υδρογεωτρήσεις στο θάλαμο αναρρόφησης του αντλιοστασίου άρδευσης και τον εξοπλισμό του αρδευτικού δικτύου με συσκευές ελέγχου, ασφαλούς λειτουργίας και συντήρησης

γ) Μηχανολογικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν τέσσερα (4) κατακόρυφα αντλητικά συγκροτήματα που προβλέπονται στο κεντρικό παροχομετρικό αντλιοστάσιο καθώς και ο εξοπλισμός που αντιστοιχεί σε αυτά, καθώς επίσης οι εργασίες και ο εξοπλισμός ανακαίνισης των υφιστάμενων αντλιοστασίων των γεωτρήσεων Γ1,Γ2,Γ3 και το καλώδιο οπτικής ίνας, οι σωληνώσεις και τα φρεάτια του δικτύου επικοινωνίας του συστήματος αυτομάτου λειτουργίας μεταξύ των υφιστάμενων αντλιοστασίων των γεωτρήσεων και του κεντρικού αντλιοστασίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...