Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: 4 εποχικοί στο ΔΕΔΔΗΕ (Θήβα)

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. -Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας συνολικά, τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΗΒΑΣ. Οι θέσεις είναι:

ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου) 1
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναέριων-Υπογείων Δικτύων 3


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε/ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ, ΠΟΤΝΙΩΝ 30, Τ.Κ. 32200 ΤΑΧΙ - ΘΗΒΑ, υπόψιν κου ΚΟΠΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (τηλ. επικοινωνίας: 22620-27213).

.e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...