Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

Περγαντάς: «Εξασφαλισμένες επενδύσεις με το ΕΣΠΑ»

Συνεδρίασε στη Λαμία, το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη, και κεντρικό σημείο αναφοράς τροποποιήσεις του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Σε σχέση με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ο Περιφερειάρχης κ. Περγαντάς, τόνισε πως με συστηματικές παρεμβάσεις, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει διασφαλίσει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ χωρίς απώλεια πόρων λόγω μείωσης της εθνικής συμμετοχής, καθώς και την χρηματοδοτική ροή του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της ΣΑΕΠ 766. Επιπλέον με συστηματικές ενέργειες, εξομαλύνονται οι πληρωμές των αναδόχων των έργων, ενώ επιπλέον καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνεχίσουν να υλοποιούνται τα έργα των προγραμμάτων.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο εγκρίθηκαν τροποποιήσεις προγραμμάτων από πιστώσεις : Ιδίων Πόρων, Επιχορηγήσεις διαφόρων φορέων, Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) και ΣΑΕ 047/6 (ΟΣΚ). Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις κατάρτισης των προγραμμάτων, δηλαδή με τον εξορθολογισμό τους και την οριοθέτηση των αναγκών σε έργα μέσα στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων της Περιφέρειας.

Οι κατευθύνσεις αυτές, αποτελούν μια στρατηγική στην οποία έχει επικεντρώσει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς, με στόχο – υπό τις σημερινές συνθήκες της κρίσιμης οικονομικής συγκυρίας - να περιοριστούν οι οφειλές της Περιφέρειας και να ιεραρχηθούν τα απολύτως αναγκαία έργα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Παράλληλα στο Περιφερειακό Συμβούλιο συζητήθηκε και αποφασίστηκε η λύση Προγραμματικών Συμβάσεων Έργων που είχαν συναφθεί μεταξύ Περιφέρειας και Δήμων που δεν πληρούσαν τα κριτήρια της διαχειριστικής επάρκειας. Οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν πλέον με την εφαρμογή του Καλλικράτη και η απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας από Δήμους, επιβάλλει πλέον την υλοποίηση των έργων από τους ίδιους και επομένως αίρονται οι λόγοι σύναψης προγραμματικών συμβάσεων.

Πρόκειται για μια διαδικασία που επισφραγίζει την άριστη συνεργασία της Περιφέρειας με την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και παράλληλα αποφορτίζει τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, οι οποίες έχουν αποδειχτεί πάντα διαθέσιμες για να συνδράμουν το έργο των Δήμων, όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...