Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

Παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών με μικρότερο κόστος

Tο Περιφερειακό συμβούλιο, ασχολήθηκε με το κρίσιμο θέμα της εύρυθμης μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία τη νέα σχολική χρονιά, αρμοδιότητα που σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Καλλικράτη έχει περιέλθει στους Δήμους από την 1η Ιουλίου.

Ωστόσο λόγω της ανεπάρκειας του χρόνου για τη διενέργεια διαγωνισμών για τη μεταφορά των μαθητών σε πολλούς Δήμους, το Περιφερειακό Συμβούλιο, με βάση το πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφάσισε την παράταση των συμβάσεων μεταφοράς των μαθητών, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα τη νέα σχολική χρονιά.

Οι συμβάσεις παρατείνονται με τους ίδιους όρους, αλλά με μικρότερο κόστος, μετά από διαπραγμάτευση και σύμφωνα με τις παραδοχές του νέου θεσμικού πλαισίου.

Την ικανοποίησή του από τις εργασίες του Περιφερειακού Συμβουλίου, εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, επισημαίνοντας : «Ολοκληρώσαμε μια εποικοδομητική και ουσιαστική συνεδρίαση, ρυθμίζοντας θέματα προγραμμάτων και έργων, με κεντρικό γνώμονα την ορθολογική διαχείριση των οικονομικών της Περιφέρειας, τις ανάγκες έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων και την εξομάλυνση του φόρτου εργασίας των Υπηρεσιών μας σε συνάρτηση με τις νέες αρμοδιότητες και δυνατότητες της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Παραμένουμε πάντα συνεπείς προγραμματίζοντας στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μας δυνατοτήτων, προσπαθώντας με συνετή και χρηστή διαχείριση να ικανοποιήσουμε ιεραρχημένες ανάγκες της Στερεάς Ελλάδας.

Τακτοποιούμε τις συνεργασίες μας με τους ΟΤΑ Α΄βαθμού, παραμένοντας πάντα ανοιχτοί και διαθέσιμοι όταν απαιτείται.

Επίσης φροντίζουμε έγκαιρα να ρυθμίσουμε το κρίσιμο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών, με λογικό κόστος, έτσι ώστε η νέα σχολική χρονιά που ξεκινά σε λίγες μέρες, να μην σκιαστεί με προβλήματα και δυσλειτουργίες.

Η καλή λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως μέχρι τώρα έχει αποδειχτεί, είναι ο θεμέλιος λίθος για να δουλέψουμε πιο καλά και αποδοτικά, για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα για τη Στερεά Ελλάδα».    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...