Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012

Θήβα: Αιτήσεις για δωρεάν τρόφιμα σε απόρους μέχρι 26 Ιουνίου

Ο Δήμος Θηβαίων υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους ότι πρόκειται να υποβάλει αίτηση ως φορέας υλοποίησης στο πρόγραμμα «Δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέχρι και την Τρίτη 26 Ιουνίου στο Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων, το οποίο στεγάζεται στο κτίριο της Π.Ε. Βοιωτίας (Νομαρχία) στη Θήβα (τέλος της οδού Μακαρίου). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2262027703 (Ιωάννης Σουλιώτης- Παναγιώτα Μπαρώνη).

Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.

Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες, κατά την έννοια της παρούσης, θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 30% για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά.

Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.

Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. Παιδιά που εγκαταλείπονται σε ιδρύματα, θεωρούνται ως άπορα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...