Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013

Ξεκινούν 13 Νοεμβρίου οι αιτήσεις στη Βοιωτία για τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ)


Ο Δήμος Θηβαίων, στα πλαίσια της ενεργοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, συμμετέχει μετά από... απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» ως συμπράττων φορέας, με αντικείμενο την υλοποίηση της πράξης «Συλλογική Τοπική Δράση για την απασχόληση στη Βοιωτία», στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της δράσης 7:: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ) ».

Ο γενικός σκοπός της προτεινόμενης ολοκληρωμένης παρέμβασης με τίτλο: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση στη Βοιωτία» είναι η τοπική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για τους άνεργους των Δήμων: Θήβας, Τανάγρας, Αλίαρτου, Ορχομενού και Δίστομου. Στη δράση συμμετέχει και το Επιμελητήριο Βοιωτίας ως εταίρος.

Η πράξη αποσκοπεί την τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 120 ωφελουμένων που εμπίπτουν στις εξής ομάδες πληθυσμού:

· Άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ

· Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, αγρότες με εισόδημα μέχρι 3.000.€ για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) και μέχρι 9.000€ από άλλες πηγές.

· Νέοι επιστήμονες που επιδιώκουν ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων τους προκειμένου να καταστούν βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί.

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει:
Τα ακόλουθα 6 προγράμματα ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ :

ΔΡΑΣΗ 12: Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχων: «Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, τυποποίησης και προώθησης αγροτικών προϊόντων με έμφαση σε προϊόντα βιολογικής γεωργίας» (80 ώρες και 15 ωφελούμενοι).

ΔΡΑΣΗ 13: Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχων: «Τεχνίτες βιομηχανικών εγκαταστάσεων» (80 ώρες και 15 ωφελούμενοι).

ΔΡΑΣΗ 14: Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχων: «Αυτοματισμός Γραφείου με τη χρήση Η/Υ» (80 ώρες και 15 ωφελούμενοι).

ΔΡΑΣΗ 15: Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχων: «Βασικές αρχές οργάνωσης, επικοινωνίας, πώλησης και διαχείρισης αποθεμάτων στη σύγχρονη επιχείρηση» (80 ώρες και 15 ωφελούμενοι).

ΔΡΑΣΗ 16: Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχων: «Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας μικρομεσαίας επιχείρησης» (80 ώρες και 15 ωφελούμενοι).

ΔΡΑΣΗ 17: Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχων: «Ανάπτυξης Κοινωνικής επιχειρηματικότητας» (80 ώρες και 15 ωφελούμενοι).

Πληροφόρηση- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ κατά τους πρώτους μήνες τοποθέτησής τους σε θέση εργασίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από 13/11/13 έως 26/11/2013
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Τηλ: 2261027676
Web site: www.viotikisimpraxi.gr
(Ενημερωτικά φυλλάδια μπορείτε να βρείτε και στην είσοδο του Δημαρχείου Θήβας)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...