Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Το θέμα συζήτησης  στο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ


Βασικό θέμα της συζήτησης  στο Συμβούλιο της Ευρώπης  για την Αυτοδιοίκηση, στο οποίο παρευρέθη ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος κ. Κλεάρχος Περγαντάς ως επικεφαλής της Ελληνικής Εθνικής Αντιπροσωπείας, ήταν η οικονομική κρίση και πως αυτή επηρεάζει την Αυτοδιοίκηση.

Η Ολομέλεια του Κογκρέσου  στο σχετικό ψήφισμα ανέφερε :

- Κατά την περίοδο  2008-2012 σε μέσους όρους ο προϋπολογισμός για τις δημόσιες επενδύσεις της Αυτοδιοίκησης μειώθηκε από 14% έως 60%.

- Ταυτόχρονα η εξαιρετικά υψηλή ανεργία κυρίως στους νέους έφτασε στο 62% στην Ελλάδα και 56% στην Ισπανία, γεγονός που υπονομεύει τις προοπτικές για μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη.

- Το Κογκρέσο συμφωνεί  με τη θέση της Επιτροπής  των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δηλαδή η οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογία για περαιτέρω μείωση των οικονομικών πόρων της Αυτοδιοίκησης.

- Το Κογκρέσο θεωρεί ότι η αποκέντρωση είναι το κλειδί για καλύτερες οικονομικές επιδόσεις και ανάπτυξη και ότι η Αυτοδιοίκηση δεν έχει σήμερα αρκετά μέσα προκειμένου να ανταποκριθεί επαρκώς στην κρίση.

- Το Κογκρέσο επομένως θεωρεί  ότι οποιαδήποτε στρατηγική εξόδου  από την κρίση πρέπει να  βασίζεται στις παρακάτω αρχές  :

α) αναγνώριση των τοπικών και περιφερειακών αρχών ως βασικοί παράγοντες στην κοινή δράση όλων των βαθμίδων διακυβέρνησης για την εκπόνηση κοινών δράσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή στις πολιτικές και τα μέτρα, καθώς και αλληλεγγύη στη δίκαιη κατανομή των βαρών, μέσω της διαδικασίας των τακτικών διαβουλεύσεων και του διαλόγου

β)περαιτέρω αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, καθώς και μεγαλύτερη δημοσιονομική αυτονομία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

γ) ανάκαμψη των επενδύσεων για την τόνωση της απασχόλησης, της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης

δ) αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μέσω στοιχείων άμεσης δημοκρατίας, ιδίως μέσω της μεγαλύτερης χρήσης των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας

ε) οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων με τον ιδιωτικό και μη κυβερνητικό τομέα, καθώς και με άλλες τοπικές και περιφερειακές αρχές στις διαδικασίες εθελοντικής διαδημοτικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας .

- Τέλος όσον αφορά την εξοικονόμηση πόρων, το Κογκρέσο θεωρεί αναγκαία:

 α) τη αύξηση της διαφάνειας στις δημόσιες προμήθειες και σε άλλες χρήσεις των δημοσίων πόρων, μέσω, για παράδειγμα, της απευθείας πρόσβασης στις ανταγωνιστικές προσφορές, τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό τη χρήση της συγκριτικής αξιολόγησης για τη συγκράτηση των δαπανών.

β) την επιδίωξη της εξοικονόμησης πόρων μέσω της καινοτομίας και της μεγαλύτερης χρήσης των νέων τεχνολογιών, για παράδειγμα, της μηχανοργάνωσης των δημοσίων υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας σε γενικές γραμμές την ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών και την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

γ) τις επενδύσεις με ενεργειακή απόδοση και την ανάπτυξη στρατηγικών για την εξοικονόμηση του κόστους χρήσης ενέργειας.

Θα πρέπει να επίσης να  σημειωθεί ότι στην συνάντηση  των Μελών της Σοσιαλιστικής Ομάδας Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχου Περγαντά σχετικά με την κρίση. Ο κ. Περγαντάς ανέφερε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει τέλος στις πολιτικές λιτότητας, ότι θα πρέπει να ενισχυθεί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και ένα μεγάλο μέρος αυτού να δοθεί στην Αυτοδιοίκηση, ότι θα πρέπει να υπάρξει σταδιακή στελέχωση με προσωπικό στην Αυτοδιοίκηση και ότι κάθε νέα αρμοδιότητα πρέπει να συνοδεύεται με αντίστοιχους πόρους, διότι μόνο έτσι θα υπάρξει σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας και μείωση της  ανεργίας.

Τέλος στην Ολομέλεια  του Συμβουλίου της Ευρώπης και  με αφορμή τη συζήτηση για την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη, ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι η αλλαγή του μείγματος οικονομικής πολιτικής, δηλαδή η έμφαση στην ανάπτυξη και η μείωση της ανεργίας, θα έχουν καταλυτικές συνέπειες στον περιορισμό της δυναμικής τους .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...